Header
Header

ANVR reizigersvoorwaarden

ANVR Reizigersvoorwaarden

goMICE is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen die je boekt bij goMICE worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR- Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie. Klik hier voor de ANVR brochure. 
Of klik hier voor een interessant artikel waarin een 6-tal voordelen worden gedeeld waarom het boeken van een ticket bij een ANVR-reisorganisatie écht verstandig is. 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk

goMICE is aangesloten bij SGRZ. Je kunt dit hier controleren. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de door goMICE gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt er zorggedragen voor de terugreis.


Eigen bijdrage aan SGRZ

Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGRZ aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op je geboekte reis gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor je zijn, zodat je onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

 

Calamiteitenfonds

goMICE is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

       – (Een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen
         uitvoeren;
       – De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen.
         Of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder een calamiteit wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Bedankt voor uw inschrijving.

Too many subscribe attempts for this email address.